O Nas

Utrzymanie obiektów mieszkalnych, biurowych, usługowych czy przemysłowych wymaga stałej i nieustannej pracy. Często nie jest to wyłącznie sprzątanie – usługi porządkowe stanowią elementem naszej działalności na równi z obsługą techniczną budynków. Dlaczego praca Covel objęła także ten aspekt? Bo przy dokładnym sprzątaniu wielokrotnie widzieliśmy awarie mniejsze i większe, usterki, niedociągnięcia, które wymagały naprawy. Nie było jednak specjalistów, którzy by się nimi zajęli. Dlatego, wychodząc naprzeciw wszystkim potrzebom klientów zaproponowaliśmy także administrowanie techniczne nieruchomościami. Spotkało się to z entuzjazmem i zainteresowaniem, co sprawia, że do dziś rozwijamy ten zakres naszej działalności.

Zakres usług świadczonych przez Covel

Zakres usług świadczonych przez naszych specjalistów jest rozbudowany i dopasowany do charakteru danego obiektu. Skupiamy się na tym, żeby utrzymać go w dobrej kondycji technicznej, dlatego współpracę zaczynamy od oględzin i audytu. Ustalamy, co wymaga naprawienia, odświeżenia, a potem przedstawiamy Ci nasze spostrzeżenia. Bieżące administrowanie budynkiem obejmuje:

  • kontrolę techniczną nieruchomości,
  • naprawę usterek elektrycznych, hydraulicznych, ślusarskich,
  • prowadzenie dokumentacji technicznej,
  • okresowe przeglądy instalacji, elementów konstrukcyjnych,
  • konserwację.

Każdy z budynków, który jest użytkowany w celach mieszkalnych czy zawodowych, wymaga regularnych kontroli technicznych. Z naturalnych względów może w nich dochodzić do usterek, ale awarie są nie tylko kwestią codziennej eksploatacji. Czasem to wynik działalności człowieka, czasem aktów wandalizmu lub wieloletnich zaniedbań.

Wsparcie techniczne Covel

Covel oferuje profesjonalne wsparcie techniczne i usługi „złotej rączki”. Zajmujemy się kontrolowaniem stanu technicznego nieruchomości, bieżącymi naprawami oraz konserwacją. Pracujemy na osiedlach mieszkaniowych, w blokach i apartamentowcach, biurowcach, obiektach handlowych, przemysłowych i innych. Zapraszamy do współpracy!