Prace remontowo-budowlane

Zarówno na etapie wykańczania obiektów, jak również ich modernizowania czy ulepszania polecamy nasze usługi. Covel, w ramach technicznej administracji budynkami oferuje także wsparcie przy pracach remontowych oraz budowlanych. Zakres czynności każdorazowo jest uzgadniany ze zleceniodawcą, a obejmuje m.in.:

  • malowanie okien, drzwi, grzejników,
  • montaż ścianek działowych, sufitów podwieszanych,
  • docieplenia,
  • montaż parapetów,
  • skuwanie tynków,
  • szpachlowanie, akrylowanie.

Oprócz remontów wewnątrz budynków zajmujemy się także pracami naprawczymi na terenach zewnętrznych. Czynności obejmują głównie remonty placów zabaw, wiat śmietnikowych, ławek, drzwi wejściowych oraz innych użytkowanych wspólnie przez wszystkich mieszkańców.

Jeżeli jesteś właścicielem takiego obiektu lub jego zarządcą, zatrudnij firmę zewnętrzną do drobnych prac remontowych, budowlanych oraz wykończeniowych. Covel to specjaliści w swoim fachu, współpracujący z zaangażowanymi i godnymi zaufania podwykonawcami.